Медичний порталУстановиКиївНауково-дослідний інститутНаціональний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Науково-дослідний інститут , Стоматологія

бул. Тараса Шевченка, 13/7 , Київ, Київська область
+38 (044) 234-40-62


Fax: +38 (044) 234-92-76
http://nmu.edu.ua
Сховати карту

Про установу

У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця лікувально-консультаційна робота спрямована на координацію взаємодії між клінічними структурними підрозділами університету та лікувально-профілактичними закладами міста Києва; впровадження розробок клінічних кафедр на практиці; організацію науково-практичних конференцій, проведення профілактичних оглядів студентів, надання пільгової лікувально-консультаційної допомоги співробітникам університету та членам їх сімей; підвищення рейтингу НМУ імені О. О. Богомольця, висвітлення досягнень у засобах масової інформації; організацію чергувань фахівців у системі екстреної виїзної консультативної допомоги в Україні; обмін досвідом лікувальної роботи з фахівцями вітчизняних і зарубіжних медичних установ, впровадження в лікувальну практику стандартів діагностики та лікування, що базуються на даних доказової медицини; розробку та апробацію нових медичних технологій, розвиток сімейної медицини.

Клінічним кафедрами університету у співпраці з лікувально-профілактичними установами міста Києва виконується значний обсяг лікувально-консультативної роботи.

53 клінічні кафедри НМУ імені О. О. Богомольця знаходяться на 137 клінічних базах в лікувально-профілактичних установах ГУОЗ міста Києва, медичних установах МОЗ України, НАМН України та відомчого підпорядкування. На клінічних кафедрах Університету зосереджений великий науковий потенціал: 110 професорів і докторів медичних наук, у тому числі 16 академіків і членів-кореспондентів НАМН та НАПН України, більше 200 доцентів, 440 асистентів і близько 100 клінічних ординаторів. Вищу і першу професійну кваліфікаційну категорію мають близько 82% співробітників клінічних кафедр Університету. Загальний ліжковий фонд, на базі якого проводиться клінічна робота, становить 8,7 тис. ліжок (близько 45% від загальної кількості ліжкового фонду лікувальних закладів міста). На цих ліжках співробітники клінічних кафедр Університету щорічно проводять лікування більше 200 тис. хворих, в тому числі понад 80 тис. хворих терапевтичного профілю. Проводиться понад 60 тис. хірургічних та гінекологічних оперативних втручань, приймається 12 тис. пологів. На кафедрах педіатричного профілю проходять лікування 34 тис. дітей.

Основна клінічна база стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця - Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, при будівництві корпусу якого врахована специфіка профільних кафедр. Для поліпшення професійної підготовки студентів, набуття ними практичних навичок в корпусі розміщена стоматологічна поліклініка, яка має такі відділення: терапевтична стоматологія, пародонтологія, нейростоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна та зуботехнічеськая лабораторії. На базі поліклініки працює ряд республіканських лікувально-методичних центрів: пародонтології, нейростоматології, профілактики стоматологічних захворювань. На сьогоднішній день використовується понад 300 робочих місць, що дають можливість забезпечити індивідуальну практичну діяльність кожного студента.

Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця щорічно відвідує близько 365,2 тис. пацієнтів, у т. ч. 55,4 тис. дітей до 14 років. Щорічно встановлюється 165 тис. пломб, проводиться близько 40 тис. оперативних втручань в порожнині рота, виготовляється 19 тис. зубних протезів і 3,5 тис. ортодонтичних апаратів. У середньому щодня обслуговувалося близько 1,4 тис. пацієнтів. Професорсько-викладацьким складом стоматологічного факультету здійснюється співпраця з дитячими садками, школами, дитячими будинками. Кафедра дитинкою терапевтичної стоматології надає лікувальну і консультаційну допомогу 12 школам, 5 дошкільним закладам міста Києва; а кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку - 12 дитячим будинкам України.

На клінічних кафедрах Університету сьогодні функціонує з метою надання високо-кваліфікаційної медичної допомоги населенню близько 80 одиниць високостоящую апаратури на загальну суму близько 40 млн грн.: 4 кріохірургічні установки "Kpіo-пульс", 46 ультразвукових апаратів, нaбоp лапароскопічний для холецистектомії і гінекології, ендоскопічне обладнання для лапароскопічних втручань, 7 ендоскопічних систем, 4 рентгенапарати та установки, 3 анестезіологічні системи, спектрофотометр атомно-абсорбційний.

Окремі види медичної допомоги організовано тільки на клінічних базах Університету: гемодіаліз при гострій і хронічній нирковій недостатності у дітей молодшої вікової групи, лікування гострого коронарного синдрому методом рентгенхірургія. Співробітники клінічних кафедр беруть активну участь у заходах, передбачених комплексними міжгалузевими програмами "Здоров'я киян на 2003-2011 роки" та "Здоров'я нації". Постійної є участь співробітників Університету на чергуванні за викликами обласних центрів екстреної консультативної медичної допомоги. Четверо співробітників кафедр університету є головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, а 6 - головними спеціалістами ГУОЗ міста Києва. На базі клінічних кафедр університету активно працюють 9 республіканських і 20 міських спеціалізованих центрів, координуючих діяльність міжобласних центрів, міських клінік. За участю співробітників клінічних кафедр щорічно проводиться понад 50 науково-практичних конференцій, з'їздів, семінарів. З числа завідувачів та викладачів клінічних кафедр 16 є головними редакторами медичних журналів.

Співробітники клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця беруть участь у засіданні Національної ради з питань охорони здоров'я населення України при Президентові України, в селекторних нарадах МОЗ України.

Фахівці

Дієтолог

Гастроентеролог

Терапевт

Стоматолог

Хірург

Кардіолог

Ревматолог

Гінеколог

Акушер

Спеціаліст УЗД

Інфекціоніст

Радіолог

Рентгенолог

Невролог

Спеціалісти

Гастроентеролог, Дієтолог, Терапевт, Лаборант, Бактеріолог, Біолог, Стоматолог, Зубний технік, Ортодонт, Ортопед, Фізіотерапевт, Рентгенолог, Невролог, Кардіолог, Ревматолог, Акушер, Гінеколог, Спеціаліст УЗД, Хірург, Інфекціоніст, Радіолог

Відгуки про Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

У нас поки немає відгуків до цієї установі. Але ви можете їх додати.

Додати відгук