Медичний порталУстановиКиївНауково-дослідний інститутНаціональний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського

Науково-дослідний інститут , Поліклінка

вул. М. Амосова, 10 , Київ, Київська область
+38 (044) 275-27-00
+38 (044) 275-23-88
Fax: +38 (044) 275-21-18
admin@ifp.kiev.ua
Сховати карту

Про установу

Історія наукової діяльності Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського бере свій початок у 1922 році, коли він був заснований постановою уряду України. Сьогодні інститут – головний науково-дослідний заклад в Україні з проблем фтизіатрії і пульмонології. У його структурі 13 наукових і 3 науково-допоміжних підрозділів, у яких працюють понад 100 наукових співробітниківв, у тому числі 3 лауреата Державної премії України, 1 академік і 1 член-кореспондент АМН України, 13 професорів, 22 доктори, понад 60 кандидатів наук. Власна клінічна база інституту – це 410 спеціалізованих ліжок фтизіатричного, пульмонологічного і торакального профілю. Наукові підрозділи оснащені сучасною науково-дослідною апаратурою, зокрема, для проведення діагностики захворювань органів дихання – рентгенологічними, функціональними, ультразвуковими, ендоскопічними, мікробіологічними, біохімічними, імунологічними, цитологічними і патоморфологічними методами на світовому рівні. Інститут має власну експериментальну базу для проведення досліджень на дрібних лабораторних тваринах.
У даний час основними напрямками наукової діяльності інституту є:
- розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики туберкульозу у дорослого населення, дітей і підлітків. Особлива увага приділяється питанням розробки інтенсивних режимів хіміотерапії, лікуванню хворих туберкульозом органів дихання, викликаного мультирезистентными штамами мікобактерій і хворих з рецидивами туберкульозу;
- розробка нових і удосконалення існуючих способів і методів діагностики, лікування, диспансеризації і профілактики неспецифічних захворювань органів дихання. Першорядна увага приділяється вивченню механізмів бронхообструкції, проблемам діагностики і лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту, пневмонії, сонного апное, питанням;
- розробка хірургічних методів лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання, корекції важких післяопераційних ускладнень, у тому числі з використанням сучасних лазерних, ультразвукових і кріотехнологій;
- вивчення механізмів порушень імунологічної системи при різних захворюваннях органів дихання, розробка нових імунологічних методів діагностики туберкульозу й інших захворювань легень, методів імунокорекції при різних патологічних станах;
- вивчення механізмів порушень клітинного енергетичного обміну при туберкульозі;
- розробка фотогістохімічних експрес-методів діагностики туберкульозу й онкологічних захворювань органів дихання, вивчення механізмів онкотрансформації клітин;
-  удосконалення методів мікробіологічної діагностики туберкульозу, виявлення й ідентифікації L-форм мікобактерій туберкульозу;
-  впровадження сучасних методів мікробіологічної діагностики туберкульозу і надання організаційно-методичної допомоги профільним лабораторіям протитуберкульозних закладів України, для чого в інституті створена референс-лабораторія мікробіологічної діагностики туберкульозу;
-  розробка нових методів лікарської терапії хронічної легенево-серцевої недостатності і легеневої гіпертензії, синдрому гіперкоагуляції;
-  клінічне вивчення відповідно до міжнародного стандарту нових лікарських засобів (III - IV фази) і нової медичної техніки. Інститутом розроблені оригінальні лікарські препарати Теком і Теком-А, разом з Інститутом фармакології і токсикології АМН України розроблений лікарський препарат Ліпін, які випускаються чи плануються до випуску вітчизняною фармакологічною промисловістю;
-  розробка науково-обгрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації протитуберкульозної і пульмонологічної допомоги населенню України, підготовка проектів законодавчих і нормативних актів з цих проблем;
- організація і проведення з’їздів фтизіатрів, пульмонологів і алергологів України, республіканських шкіл пульмонологів, щорічних нарад головних фтизіатрів і головних пульмонологів адміністративних територій України;
- видавнича діяльність. Інститут разом з Асоціацією фтизіатрів і пульмонологов України видає "Український пульмонологічний журнал", разом з Асоціацією хіміотерапевтів України - "Український хіміотерапевтичний журнал", щорічні статистичні збірники з аналізом епідеміологічної ситуації з туберкульозу і неспецифічних захворюваннь органів дихання в Україні;
-  упровадження результатів наукових досліджень у практику лікувально-профілактичних установ України, підготовка і видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, відомчих інструкцій, нововведень;
-  підготовка наукових кадрів, підвищення кваліфікації лікарів-фтизіатрів, пульмонологів, алергологів, торакальных хірургів.
Пріоритетність проведених інститутом наукових досліджень підтверджують отримані численні авторські свідоцтва і патенти на винаходи, монографії, що видані співробітниками інституту.

Відгуки про Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського

У нас поки немає відгуків до цієї установі. Але ви можете їх додати.

Додати відгук