Сирман Яна Вадимовна

Сирман Яна Вадимовна

Офтальмолог (окулист)

Центр микрохирургии глаза - Администрация Центра микрохирургии глаза
Киевская область, Киев
Центр микрохирургии глаза, пр. Комарова, 3
+38 (044) 408-28-33
Скрыть карту

О враче

Заведующая отделением, кандидат медицинских наук, врач высшей категории   

 1995-2001 гг - с отличием закончила Буковинскую державную медицинскую Академию

2001-2003 гг - интернатура по офтальмологии на базе Киевской областной клинической больницы

2003 г - научный сотрудник ТОВ "Центр эмбриональных тканей EmCell и КРС-медицинские технологии"

2003-2005 гг - клиническая ординатура на базе кафедры офтальмологии НМАПО им. Шупика

2005-2006 гг - врач офтальмолог лечебно-консультативного отделения Медицинского научно-практического объединения "МедБуд"

2006-2012 гг - врач ординатор витреоретинального отделения КГКОБ "Центр микрохирургии глаза"

С 2012 года по сегодняшний день - заведующая витреоретинальным отделением

Диссертация кандидата медицинских наук на тему: "Эффективность модицифированного метода эндовитреального введения кристалических кортикостероидов и лазерной коагуляции в лечение диабетической ретинопатии".
Является действительным членом организаций:

    Киевская Ассоциация офтальмологов
    Ассоциация офтальмологов Украины, занимающихся хирургической практикой
    Европейская витреретинальная Ассоциация (EVRS)

Общий стаж работы: более 12 лет
График приема пациентов:

Пон., Вт., Ср. с 9:00 до 16:00 в отделении витреоретинальной хирургии (2 этаж "ЦМХГ")
Публикации:

1.Сергієнко А. М. Результати лікування клінічно-значимого діабетичного макулярного набряку із застосуванням інтравітреального введення бетаметазону / А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман, М. А. Знаменська // Офтальмол. журнал. – 2005. – № 4. – C. 52–55.

Автором самостійно проводилось лікування та діагностичний моніторинг пацієнтів, проведена оцінка ефективності лікування та її статистичний аналіз.

2.Сергієнко А. М. Вплив ендовітреального уведення бетаметазону на товщину сітківки і гостроту зору у хворих на цукровий діабет, ускладнений макулярним набряком / А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман // Буковин. мед. вісник. – 2007. – № 1. –78–80.

Автором самостійно проводилось лікування та діагностичний моніторинг пацієнтів відповідно термінам спостереження, проведена оцінка ефективності ендовітреального введення бетаметазону при лікуванні діабетичного макулярного набряку, оброблені результати дослідження, здійснений їх статистичний аналіз.

3.Знаменская М. А. Лечение больных с диабетической ретинопатией, сопровождающейся клинически значимым макулярным отеком / М. А. Знаменская, Я. В. Сирман // Офтальмол. журнал. – 2006. – № 3. – С. 180–182.

Автором самостійно проліковані пацієнти, проведені клінічні дослідження результатів лікування та їх статистичний аналіз.

4.Сергієнко А. М. Випадки псевдоендофтальмітів, пов’язані з інтравітреальним введенням бетаметазону / А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман // Клініч. фармація. – 2007. – № 2 – С. 52–54.

Автором самостійно ведена група пацієнтів, у яких виявлені варіанти ускладнень ендовітреальної терапії, детально описана клініка, діагностика, тактика введення та варіанти виходу з даного ускладнення.

5.Сергієнко А. М. Порівняння клінічної ефективності бетаметазону та тріамцінолону ацетоніду в лікуванні діабетичного макулярного набряку / А. М. Сергієнко, Я. В. Сирман // Офтальмол. журнал. – 2010. – №4. – с.8–11. ­

6.Сірман Я.В. Оцінка клінічної ефективності застосування бетаметазону в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії і макулярного набряку за допомогою лазерної коагуляції // Я.В. Сірман // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2010. –  Випуск 19. –  Книга 1. – С.284 –292.

7.Сірман Я.В. Роль простагландинів та цитокінів у патогенезі локального внутрішньочного запалення у хворих з діабетичним макулярним набряком // Я.В. Сірман // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2010. –  Випуск 19. –  Книга 3. – С.833 –837.

8.Пат. 34385 Україна, МПК6 A 61 F 9/00. Спосіб лікування ускладненого макулярного набряку у хворих на діабетичну ретинопатію / Я. В. Сірман (UA), А. М. Сергієнко (UA). – № u200802891 ; заявл. 06.02.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.

Автором самостійно проведений патентний пошук, оформлена патентна документація, формула корисної моделі сформульована разом з д.мед.н., проф. Сергієнком А.М.

9. Сергієнко А. М. Інтравітреальне введення кортикостероїдів при макулярних набряках різного ґенезу / А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман // Офтальмол. журнал. – 2005. – № 4. – С. 40–46. (огляд літератури)

Автором самостійно проводився огляд літератури по даній тематиці, патентний пошук та узагальнення виявленої інформації у вигляді оглядової статті.

11. Опыт клиники «Эксимер» в комбинированном лечении диабетической ретинопатии с диффузным макулярным отеком / Г. Д. Жабоедов, Н. А. Калымун, А. Н. Сергиенко, Н. Г. Грекова, Я. В. Сирман, М. А. Знаменская // Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока з практичним семінаром “Жива хірургія” : 4 Симпозіум з офтальмохірургії в Україні, 21-22 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С. 100–101.

12.Сергиенко А. Н. Интравитреальное введение бетаметазона при диабетических макулярных отеках / А. Н. Сергиенко, Я. В. Сирман // Макула-2006 : всерос. семинар - “круглый стол”, 12-14 мая 2006 г. : микролекции, тез. докладов, стенограммы дискуссий. – Ростов н/Д, 2006. – С. 373–374.

13.Сергієнко А. М. Ефективність інтравітреального введення бетаметазону в лікуванні дифузного макулярного набряку / А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман // Актуальні проблеми діагностики та лікування судинно-ендокринних захворювань органу зору. Сучасні можливості діагностики, профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету: матеріали 2 Міжнар. наук.-практ. конф. офтальмологів та ендокринологів, 21-22 квітня 2005 р. – К., 2005. – С. 106–107.

14.Ендовітреальне введення кристалічних кортикостероїдів в лікуванні діабетичного макулярного набряку : метод. рек. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ. міська клін. офтальмол. лікарня "Центр мікрохірургії ока"; уклад. : М. М. Сергієнко, С. О. Риков, А. М. Сергієнко, Я. В. Сірман. – К., 2009. – 21 с.

Отзывы о враче Сирман Яна Вадимовна

иосиф

11.08.2014 в 12:03

хороший врач!

Добавить отзыв