Медичний порталУстановиКиївГромадські медичні організаціїУкраїнська асоціація отіатрів отонейрохірургів та отоневрологів
Українська асоціація отіатрів отонейрохірургів та отоневрологів

Українська асоціація отіатрів отонейрохірургів та отоневрологів

Громадські медичні організації

вул. Зоологічна, 3 , Київ, Київська область
+38 (044) 483-22-02
Сховати карту

Про установу

1.1. Всеукраїнське громадське об\'єднання \"Українська асоціація отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів\" (далі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка діє на основі єдності інтересів та поєднує за професійною ознакою лікарів-оториноларингологів, нейрохірургів, неврологів, лікарів суміжних спеціальностей, а також фахівців з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов\'язана з проблемами отіатрії, нейрохірургії та отоневрології для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.3. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.
1.5. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації її у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, символіку (емблему) та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
1.6. Асоціація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об\'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв\'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов\'язанням України.
1.7. Юридична адреса Асоціації: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної отіатрії, отонейрохірургії та отоневрології.
1.2. Основними завданнями Асоціації є:
- сприяння розробці програм по наданню отіатричної та отоневрологічної допомоги населенню України;
- обмін між своїми членами та сприяння розповсюдженню інформації про анатомію, фізіологію, патологічну гістологію, консервативному і хірургічному лікуванню хвороб вуха, сенсоневральних систем слуху і рівноваги, трійчастого, лицьового та каудальної групи черепних нервів і пов\'язаних з ними розладів, що потребують спеціальних знань на межі оториноларингології та нейрохірургії;
- сприяння розвитку та стимулювання фундаментальних і клінічних досліджень, спрямованих на вивчення цих систем і їх розладів;
2.3. Асоціація для виконання своїх статутних завдань в установленому законом порядку:
- сприяє обміну досвідом і знаннями між членами Асоціації та стимулювати вступ до Асоціації нових членів - спеціалістів суміжних дисциплін;
- сприяє впровадженню нових технологій в отіатрію, отонейрохірургію та отоневрологію;
- підтримує зв\'язки з українськими науково-медичними товариствами оториноларингологів, нейрохірургів, неврологів та з міжнародними товариствами і асоціаціями, що спеціалізуються з отіатрії, отонейрохірургії, нейрохірургії та отоневрології;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
- вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань охорони здоров\'я по номенклатурі, об\'єму, програмі та системі підготовки спеціалістів отіатричного, отонейрохірургічного та отоневрологічного профілю;
- проводить громадський аналіз та оцінку методів профілактики, діагностики та лікування хвороб та травматичних ушкоджень вуха, сенсоневральних систем слуху і рівноваги, трійчастого, лицьового та каудальної групи черепних нервів і пов\'язаних з ними розладів, що потребують спеціальних знань на межі оториноларингології та нейрохірургії, розробляє рекомендації по їх практичному використанню;
- бере участь у розробці рекомендацій по виробництву та стандартизації отіатричного, отонейрохірургічного та отоневрологічного обладнання, інструментів та матеріалів;
- здійснює громадську експертизу устаткування, інструментарію та матеріалів, що випускаються, та дає громадський висновок про доцільність розробки та виробництва нових матеріалів та виробів для отіатрії, отонейрохірургії та отоневрології;
- бере участь у формуванні програм та учбових планів і здійснює громадську експертизу підготовки кадрів отіатричного, отонейрохірургічного та отоневрологічного профілю;
- бере участь у нарадах, семінарах, наукових конференціях та курсах;
- засновує засоби масової інформації;
- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств;
- розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі.

Спеціалісти

Нейрохірург, Хірург

Відгуки про Українська асоціація отіатрів отонейрохірургів та отоневрологів

У нас поки немає відгуків до цієї установі. Але ви можете їх додати.

Додати відгук