Медичний порталЛікаріЧернівціОфтальмолог (окуліст)Швед Андрій Миколайович
Швед Андрій Миколайович

Швед Андрій Миколайович

Офтальмолог (окуліст)

Клініка "МЕДІКУС-ЧЕРНІВЦІ"
Чернівецька, Чернівці
Клиника \"МЕДИКУС-ЧЕРНОВЦЫ\", ул. Красноармейская, 226
+38 (0372) 90-98-09
Сховати карту

Про лікаря

Народився 05.04.1977 року.

У 2000 році закінчив Тернопільську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» та отримав диплом з відзнакою.

2000-2001 р.р. – навчався в інтернатурі, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія».

У 2002 році закінчив Тернопільську державну медичну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Офтальмологія» та здобув кваліфікацію магістра медицини з відзнакою.

З 2002 року по квітень 2008 року працював лікарем-ординатором очного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні.

З квітня 2005 року працює головним лікарем в приватному підприємстві «Любанок», м. Тернопіль.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію і присвоєно звання кандидата медичних наук зі спеціальності «Офтальмологія».

З 2008 року працює головним лікарем Медичного центру Медікус ПП «Клініка мікрохірургії ока Медікус», м. Тернопіль.

З 2010 року працює головним лікарем Медичного центру Медікус-Чернівці ПП «Клініка мікрохірургії ока Медікус-Чернівці».

Опубліковані роботи:

  1. Швед А., Довбуш А., Котик А., Бігуняк Н.

Морфологія аутодермотрансплантатів при низькотемпературному зберіганні/ Тези доповідей 3 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, Тернопіль, 19-21 травня 1999 р. – Тернопіль «Укрмедкнига», 1999.- с.295

 

2.Швед А.М. Антонюк С А.,ПАсєчко Н В,. Бігуняк Н В.

Електронно- мікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда в динаміці розвитку опікової хвороби. Шпитальна хірургія. Український науково-практичний журнал. Тернопіль “Укрмедкнига”, _ №4 _с. 88-90.

 

3.Швед А.М,. Франчук М .М,. Мартинюк Л. П ,. Пташкіна Л. В.

Клінічна ефективність берлітіону у комплексному лікуванні периферійної полінейропатії ( за даними обласного ендокринологічного відділення).

Збірник “здобутки клінічної та експериментальної медицини”, випуск 5.- Тернопіль “Укермедкнига”, 2000.-с. 115-118.

 

4.Швед А., Франчук М. М., Мартинюк Л. П.

Догляд за хворими на ендокринні захворювання /Основи догляду в домашніх умовах. Навчальний посібних для пантронтажних медичних сестер- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2000.-с. 204-227.

 

5.Швед А.М., Давидович Н. Я., Вербицька О.В.

Метод корекції імунологічного статусу у хворих на цукровий діабет 1-го типу з порушенням морфо-функціонального стану печінки етимізолом /

Інформ. Лист. – Київ, 200.-№123.

 

6.Швед А. М., Давидович Н..Я., Вербицька О.В.

Метод корекції порушень ліпопероксидації у хворих на цукровий діабет 1-го типу з морфо- функціональними змінами печінки синтетичним селенвмісним антиоксидантом неоселеном / Інформ. Лист.- Київ,2000.-№124.

 

7.Швед А. М., Демяненко В.В., Мілевська Л.С.

Заявка на винахід “Спосіб визначення мембрано стабілізуючої функції організму і пристрій для його виконання”. - №2000052984 від 25.05.2000.

 

 

 

 

8.Швед А. М., Ліщенко В.Б., Турчин Н. В., Кушнір Н В.

 

Якісні та кількісні особливості електроретинограми у хворих з діабетичною ангіоретинопатією / Тези доповідей 12-го Міжнародного офтальмологічного симпозіуму “Одеса- Генуя”: Хірургічне та медикаментозне відновлення зору, Чернівці, 29 червня – 1 липня 2001 року – Чернівці, 2001. – с. 173.

 

9.Швед А. М.,

Зміни параметрів реоофтальмограми у хворих з діабетичною ангіретинопатією/ Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2001.-Вип.6.-с.58-59.

 

10.Швед А. М., Отченашенко В. А.

Вираженість синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на цукровий діабет у поєднанні із змінами мінералізації кісток. Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2001 Вип 6- с.31.

 

11.Швед А. М., Дем’яненко С .М., Франчук М.М., Зелінська С .І., Мартинюк Л.П.

Ультрафіолетова дарсонвалізація як фактор патогенетичної терапії діабетичних ангіопатій/ Здобутки клінічної та експериментальної медицини,- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2001.-Вип.6.-с.25.

 

12.Швед А. М.,

Ранні діагностичні критерії функціональних змін сітківки у хворих на цукровий діабет / Матер. 5 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених- Тернопіль, 10-12 травня 2001 року – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2001,- с.234.

 

13.Швед А. М.,

Динаміка параметрів перекисного окислення ліпідів у хворих на діабетичну ретинопатію під впливом вобензиму \\ Вісник наукових досліджень, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2002-№1(25),-с.80-82.

 

14.Швед А. М.,

Біохімічні механізми механізми розвитку діабетичних ретинопатій та їх корекція вобензимом і моексиприлом. \\ Медична хімія. Науковий журнал. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2002 – Т4 №1.- с. 83-88.

 

15.Швед А. М., Мартинюк Л. П., Литвин І. Б.

Терапевтична ефективність моексиприлу у хворих на діабетичну ретинопатію різних стадій \\ Збірник наукових праць XLV підсумкової міжрегіональної науково – практичної конференції “здобутки клінічної та експериментальної медицини”, Тернопіль, 7 червня 2002рік.- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2002- випуск 7. – с92.

 

 

16.Швед А. М., Давидович Н. Я, Давидович О .В.

Оцінка ефективності терапії з включенням харчового додатку неоселену у хворих на цукровий діабет 1-го типу з ураженням печінки за даними динаміки клінічної симптоматики \\ Збірник наукових праць ????? підсумкової міжрегіональної науково – практичної конференції “здобутки клінічної та експериментальної медицини”, Тернопіль, 7 червня 2002рік.- Тернопіль “Укрмедкнига”, 2002- випуск 7-с.33.

 

 

17.Швед А. М.,

Системна ензимо терапія – важливий терапевтичний фактор при діабетичній ретинопатії \\ Медична газета України “Ваше здоров’я ”, Київ, 12-18 липня 2002 року, №26.-с.5.

 

18.Швед А. М.

Клінічна ефективність вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію \\ Шпитальна хірургія. Український науково-практичний журнал. - Тернопіль “Укрмедкнига”, 2002.-№1. – с. 27-31.

 

19.Швед А. М.

Використання системної ензимотерапії у лікуванні діабетичної ангіоретинопатії \\ Тези доповідей науково-практичної конференції “Теоретичні та клінічні аспекти системної ензимотераії”, м. Львів, 26 квітня 2002 року.

 

20.Швед А. М.

Клінічна ефективність вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію\\ Збірник рефератів наукових статей “Опыт и перспективы системной ензимотерапии” під ред. Роф В. М. Коваленко. –Київ “Фада, ЛТД”, 2003, - Ч.2 С.93.

 

21 Швед А.

Динаміка параметрів електроретинограми під впливом моексиприлу у хворих з діабетичною ангіоретинопатією \\ Науково-практичний журнал “Українські медичні вісті”. Тези доповідей 7-го зїзду Всеукраїнського лікарського товариства, м. Тернопіль, 16-17 травня 2003 року. – Київ, 2003. – т5 №1 (63).- с.143.

 

22 Швед А.М., Вівчар М М.

Компютерна реоофтальмографія- об’єктивний експрес- метод оцінки ретинальної вазоактивності антигіпертензивних препаратів при діабетичній та гіпертонічній ретинопатії \\ Тези доповідей науково-практичної конференції “Проблеми діагностики та лікування ендокринопатії”, м.Вінниця, 30-31 січня. 2003року. – Вісник Вінницького Державного медичного університету, 2003.- №1-2- с.393.

 

23. Швед А.М.,

Деякі аспекти патогенезу та лікування діабетичних ретинопатій \\ Вісник Вінницького Державного медичного університету, 2003.- №1-2. – с.355-357.

 

24. Швед А.М.

Спосіб визначення гостроти зору \\ Деклараційний патент на винахід № 2003043940

Від29.04.2003року.

 

25Швед А.М.

 

Діабетична ангіоретинопатія\\Науково-практична конференція ЗАТ»ІНДАР» та інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка»Фармакотерапія цукрового діабету та його ускладнень на сучасному етапі», м.Яремче, 13-15 лютого 2004 року.

 

26.Швед А.М.

Переваги визначення гостроти зору новим способом \\ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологією».-К.:КМАПО ім..П.Л.Шупика,2004.-с.251-252.

27.Швед А.М.

Терапевтична ефективність моексиприлу та вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію \\ Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім..П.Л.Шупика.-Київ,2004р.-Випуск 13.-Книга4.-с.356-365.

 

28.Швед А.М.

Обгрунтування застосування моексиприлу та вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію \\ Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції»Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології»,м.Тернопіль4-5листопада 2004 року. - Тернопіль «Укрмедкнига», 2004.-с.77-78.

 

29.Швед А.М.

Новий спосіб визначення гостроти зору \\ Вісник наукових досліджень,Тернопіль»Укрмедкнига»,2004.-№4.-с.78-82.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

1.Швед А.М.,Давидович Н.Я.,Вербицька О.В.

Метод корекції імунологічного статусу у хворих на цукровий діабет 1-го типу з порушенням морфо-функціонального стану печінки етимізолом \\ Інформ. Лист.-Київ,2000.-№123.

 

2.Швед А.М.,Давидович Н..Я.,Вербицька О.В.

Метод корекції порушень ліпопероксидації у хворих на цукровий діабет 1-го типу з морфо-функціональними змінами печінки синтетичним селенвмісним антиоксидантом неоселеном\\Інформ. Лист.-Київ,2000.-№124.

 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

 

1. «Методика комп’ютерного аналізу ретинофотограм»

2. «Спосіб оцінки гемодинамічної ефективності медикаментозних засобів за індексом додатково відкритих капілярів сітківки ока»

3. «Спосіб діагностики фази діабетичної ретинопатії за індексом невідкритих капілярів»

 

 

 

ПАТЕНТ

1.Швед А.М.

Спосіб визначення гостроти зору \\ Деклараційний патент на винахід №2003043940 від 29.04.2003 року.

2.Швед А.М.,Дем’яненко В.В.,Дем’яненко С.М.,Мілєвська Л.С.

Заявка на винахід «Спосіб визначення мембрано стабілізуючої функції організму і пристрій для його виконання».-№2000052984 від 25.05.2000.

Відгуки про лікаря Швед Андрій Миколайович

До цього лікаря, коментарі поки тільки на Російській мові.
Переглянути коментарі Російською мовою

Додати відгук