Медичний порталЛікаріКиївПластичний хірургГалич Сергій Петрович
Галич Сергій Петрович

Галич Сергій Петрович

Пластичний хірург Хірург Ангіолог Судинний хірург

Клініка "Фатум"
Київська область, Київ
Клініка "Фатум"; ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова" НАМН України, вул. Героів Севастополя, 30
+38 (044) 454-28-55
+38 (044) 454-20-64
+38 (044) 408-22-77
+38 (044) 408-57-97
s.galich@shalimov.org
Сховати карту
Інші місця роботи:
Клініка "Фатум"
вул. Героїв Севастополя, 30, офіс № 537

Про лікаря

Керівник  відділу відновлювальної мікрохірургії та трансплантації комплексів тканин, доктор медичних наук, Лауреат Державної премії України.

Народився 28 квітня 1957 р. у м. Одесі у родині службовців.

В 1974 р. успіш­но склав іспити і був зарахований до Ки­ївського медичного інституту на 1-й ліку­вальнийфакультет. По закінченні інституту  в 1980 р. був направлений на ро­боту в Київський НДІ клінічної та експери­ментальної хірургії, яким керував академік О.О. Шалімов. Т

рудовий шлях почав  у  відді­ленні мікрохірургії під керівництвом про­фесора М.ф. Дрюка. З 1984 р.  працював на по­саді молодшого на­укового співробітника.

У 1988-му під керівни­цтвом О.О. Шалімова захистив кандидатську дисертацію на тему "Мікрохірургічна ауто- та аллопластика дефектів нервів кінцівок".

З 1989 р. - стар­ший науковий співро­бітник відділу мікро­хірургії та пластичної хірургії.

У 1996 р. саме за розробку проблеми хірургії периферичних нервів у складі авторського колективу отримав Дер­жавну премію України в галузі науки та тех­ніки.

В 1999 р. захистив докторську дисерта­цію на тему "Аутотрансплантація складних комплексівтканин у функціонально важливі ділянки кінцівок".

У 2000-му за конкурсом обраний на посаду провідного наукового співробіт­ника інституту.

У 1997 р.  пройшов вперше стажування у Парижі (Франція), у клініці всесвітньо відомогопластичного хірурга Д. Маршака, до якого у подальшо­му їздив багато разів у 1999, 2000, 2002 та 2004 рр. Окрім того, пройшов курси під­вищення кваліфікації у м. Афінах (Греція) у 1998 р., а у 2005-му пройшов підготовку з мікрохірургії та пластичної хірургії у м. Луїсвіль (США).

У 2004 р. у зв'язку з розвитком транс­плантології в інституті було створено новий відділ — трансплантації кисті та складних комплексівтканин, посаду ке­рівника якого він і  зайняв.

У 2005 р. у зв'язку із введенням нової спеціаль­ності"пластична реконструктивна  хірургія" він був затверджений на посаді го­ловного позаштатного спе­ціаліста МОЗ України з плас­тичної хірургії.

Є членом президії Все­української асоціації пластичних хірургів, членом редколегії журналу "Пластична реконструктивна хірургія", автором більш ніж 150 друкованих праць та 20 винаходів, членом вчених рад Національного інститу­ту хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова, Національної академії після-дипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО), Інституту  нейрохірургії ім.  акад. А.П. Ромоданова АМН України.

З 2007 р. Доцент нової кафедри НМАПО ім. П.Л. Шупика "комбустіології та  пластич­ної хірургії".

Відгуки про лікаря Галич Сергій Петрович

Людмила

18.07.2015 в 19:18

До професора Сергія Петровича Галича нас вела довга дорога в 10 років: огляд у районній лікарні, безрезультатне обстеження в обласній клінічній лікарні, звідки нас, на жаль, відправили додому без чіткого діагнозу. А хвороба прогресувала. Ми вже не шукали шляхів, аби її здолати, бо змирилися з тим, що ніхто не може встановити діагноз. Пухлина шиї доволі великих розмірів привернула увагу онкохірурга Ігоря Миколайовича Чуприни, коли ми приїхали на консультацію в клініку Ольги Богомолець із зовсім іншого приводу. Він дав направлення у відділення пухлин голови й шиї Національного інституту раку, де й сам працює (це основне місце його роботи). Там нас обстежували день за днем, поступово наближаючись до прояснення природи пухлини, і, чітко з’ясувавши місце її локалізації (вона застрягла між великими судинами, тому була небезпека пошкодити їх під час операції), направили в Інститут імені Шалімова з рекомендацією потрапити на прийом до професора Сергія Петровича Галича. \r

Зустріч із ним підтвердила: дійсно Велика Людина проста. Він нас прийняв, ознайомився з результатами обстежень, оглянув пацієнта і сказав, що ми потрапили «за адресою», що пухлину слід видалити й бажано не зволікати. Ми зібралися з духом і зважилися на операцію. Хвилювалися ДУЖЕ. Однак і сам професор С.П. Галич, і весь медичний колектив очолюваного ним відділу настільки заспокійливо «діяли на нас», що ми просто поклалися на їхню майстерність. Високий рівень не лише фахових знань і вмінь, а й уваги, поваги та доброзичливого ставлення до пацієнта – характерна риса закладу. \r

Дивлячись на моральну чистоту персоналу, його професійну підготовку, розуміємо, що:\r

1) в Україні дійсно є велика наука, на Олімпі якої ми побували;\r

2) є на кого рівнятися вітчизняній медицині нижчого рівня;\r

3) тут до всього – цивілізований підхід;\r

4) це медицина майбутнього;\r

5) наступність у підготовці молодих кадрів є пріоритетним напрямом роботи закладу, оскільки біля операційного столу поряд із професором працюють його молоді колеги, навчаючись і переймаючи досвід застосування інноваційних медичних технологій.\r

Операція позаду. Зробили віртуозно. Цікавилися післяопераційним станом по кілька разів на день. За це низький уклін професору Сергію Петровичу Галичу – великому Світилу мікросудинної хірургії, креативній Людині, Фахівцю від Бога, хірургу Денису Васильовичу Боровику, який майже став рідним, талановитому анестезіологу Миколі Івановичу та іншим лікарям із бригади, а також перев’язочній медичній сестрі Аллі і всьому персоналу відділу – усі ці люди фанатично віддані своїй справі. Успіхів вам і процвітання!!!\r

З глибокою пошаною, Людмила Довбня, сестра прооперованої пацієнтки Валентини Бухман.\r

Додати відгук